Atık Su Arıtma Sistemleri

Gri Su Arıtma Sistemleri

Gri su geri kazanımı evsel atık suyun en az kirli olan kısmının yani duştan, lavabodan,küvetten gelen suyun tekrar kullanılmak üzere arıtılmasıdır. Bazı özel durumlarda çamaşır makinası ve mutfaktan atılan su da gri su kapsamına dahil edilerek geri kazanımı sağlanabilir. Gri su, evsel atık suları içinde en büyük orana sahiptir. Genellikle evsel atık sularının %50-70’i gri sudur.

Magellan Serisi

aket atıksu arıtma sistemlerimiz ardışık kesikli aktif çamur (SBR) sistemine göre tasarlanmıştır. Sistemin çalışma aşamaları ;doldurma, havalandırma,çökeltme ve deşarj olup tek reaktör içerisinde gerçekleştirilecek şekilde tasarımı yapılmıştır. Atıksu miktarında değişkenlik olması durumunda mevcut sisteme kapasiteye göre paralel ya da seri ilave modüller eklenebilmektedir.